هیچ محصولی یافت نشد.

باندانایکی از اکسسوری های پرطرفدارسال 2021 و1400 است .ازباندانا می توانیدبه عنوان هدبندیا بستن موهابا مدلهای مختلف استفاده کنید وبه راحتی بانواع لباسها ست وبه عنوان اکسسوری کیف ودستبند هم کاربرد دارد.اگر لباسهایی بایقه باز میپوشید استفاده از باندانا به عنوان دستمال گردن می تواند تکمیل کننده جذابیت شما باشد.