نمایش دادن همه 5 نتیجه

تلسر شمعی (کارتیه)

22,000 تومان
مناسب استفاده روزانه دندانه دار وایستایی عالی محدودیت سنی ندارد

تلسر شمعی (حلقه ای)

22,000 تومان
مناسب استفاده روزانه دندانه دار وایستایی عالی محدودیت سنی ندارد

تلسر شمعی(لانه زنبوری)

22,000 تومان
مناسب استفاده روزانه دندانه دار وایستایی عالی محدودیت سنی ندارد

تلسر شمعی (گیس)

22,000 تومان
مناسب استفاده روزانه دندانه دار وایستایی عالی محدودیت سنی ندارد